כנס הפרובלמאים השנתי  2010

 

 

ב-1 באפריל נאספו כ 25 מחובבי הקומפוזיציה השחמטית בישראל  במלון מטרופוליטן בתל אביב.

 

ב-10 בבוקר התחילו 4 תחרויות במקביל:

 

תחרות מהירה לחיבור בעיות - מט ב-2 מסעים      תחרות מהירה לחיבור בעיות מט-עזר בשני מסעים

תחרות האביב לפתרון בעיות                           תחרות שיחזור

 

תוצאות התחרויות

 

תחרות מהירה לחיבור בעיות - מט ב-2 מסעים.

שופט: מרק ארנבורג.

נושא: לפחות בהתעיה אחת ובפתרון נדרש מפתח גלגול של רגלי.

מקום 1 - עופר קומאי

מקום 2 - לאוניד מקרונץ וסמיון שיפרין

מקום 3 - יוסי רטר

מקום 4 - אריה גרינבלט

מקום 5 - יוסי רטר

 

לאוניד מקרונץ וסמיון שיפרין
מקום 2  תחרות חיבור מהירה 2010

#2                                     ( 6 + 9 )
עופר קומאי
מקום 1  תחרות חיבור מהירה 2010

( 6 + 9 )                                    2#
1. ג8=מה? (2.מהז8 #)
1...ג4 2.מה:ג4 #
1...צה5 2.מה:ד7 #
   אבל 1...מהח3 !

1.ג8=פ ! (2.פה7 #)
1...ג4 2.צא5 #
1...צה5 2.צד6 #
1...רד6 2.פב6 #
1.ז8=מה?  כפאי.
1...צ~ 2.מה:ה6 #
1...צז6 2.ה4 #
1...מה-אלכסון 2.צד8 #
1...מה-שורה 2.ה4 #
אבל 1...צו6 !
1.ז8=פ ! כפאי
1...צ~ 2.פו6 #
1...צז6 2.ה4 #
1...מה-אלכסון 2.פה7 #
1...מה-שורה 2.ה4 #

תחרות מהירה לחיבור בעיות - מט-עזר ב-2 מסעים.

שופט: יוסי רטר

נושא:  כלי שחור יוצא מכפיתה ופותח קו שחור שיוצר התעיה

מקום 1 - רפי רופין

מקום 2 - עופר קומאי

 

עופר קומאי
מקום 2 תחרות מהירה 2010

H#2       b) Bb8 -> h2      ( 4 + 9 )
א) 1.מהו6 צג7 2.פו5+ צה7 #
ב) 1.צד4 פו4 2.פה4+ פד3 #
רפי רופין
מקום 1 תחרות מהירה 2010

H#2         b) Ra7 -> c8    ( 6 + 11 )

א) 1.מהד6? צו1 2.פה6 פד7 ??

 1.רד6 צב1 2.פא8 צ:ב5 #

ב) 1.רד6 צב1 2.פא8 צ:ב5 ?? 

1.מהד6? צו1 2.פה6 פד7 #

 

תחרות האביב בפתרון בעיות שחמט, תל אביב 2010

ניהלו את התחרות אורי אבנר ופז עינת

 

התחרות כללה 6 בעיות אותם נדרשו המשתתפים לפתור בשעתיים.

הבעיות לפתרון

הבעיות עם הפתרונים

 תוצאות: 

 

תחרות שחזור

הפותרים קבלו את הפתרון הבא לשתי בעיות של מט בשני מסעים ונתבקשו לשחזר את עמדת הדיאגרמה לפי הפתרוןץ הפתרונים הם מלאים, כלומר, כל הואריאנטים מוזכרים. פותרים המגישים בעיה לקויה (שיש בה פתרון צדדי או אי פתרון)  לא יזכו בנקודות. ליקויים אחרים כמו "בזבוז" חומר או העמדת כלים במקומות פחות טובים יגררו הפחתת נקודות.

פתרון בעיה מספר 2

1.ד8=פ!...2.פג6#

1.פז~+.2.מה:ז7#

1...פה4+!2.פז6#

1...פו~+.2.מה:ה6#

1...פד4+!2.פו:ה6#

1...רד7,רד5. 2מה (:)ד5#

1...צ:ו4+.2.ר:ו4#

פתרון בעיה מספר 1

1.מהח7!...2.צ5ה3#

1...פבד4  2.פה4#

1...פגד4  2.פד5#

1...צדד4  2.מה:ג2#

1...צבד4,צה4  2.פ:ב5#

1...מד4  2.צד5#

1...צ:ה2,צד3  2.מה(:)ד3#

1...פ:ג5+ 2.צ:ג5#

פתרונים

תוצאות:

מקום 1-2 - לב גליאצנשפיגל

מקום 1-2 - יואל אלוני

מקום 3 - ישראל צור

מקום 4 - דמיטרי בייביקוב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתרונים

Georgio Guidelli
Good Companions 1924

#2                                 ( 10 + 11 )
Marcel Segers
1st Prize 2nd T.T. Munkassakk 1934

#2                                 ( 10 + 11 )