תחרות פתרונים למתחילים

מנהל התחרות - פז עינת

סיבוב 4 : פתרונים

 

 

בעיה מס' 32

Lars Larsen

De Waarheid 1966

rd4s2

#3                                    ( 10 + 9 )

 

פתרון:

1.פה4 ! מאיים 2.רג3+ מ:ה4 3.ר:ד3 #

1...מה:ה4 2.רא2 ! (3.מהה4 #)

      2...מהה6,מהד5/ד5/פב6 3.מה:ד3/מהה5/מה:ב6 #

1...ר:ה4 2.צ:ד3+ ר:ד3,פ:ד3 3.מהד5 #

1...רו1 2.פ:ד6 (3.מהג5,מהד5 #)

1...מ:ה4 2.ר:ד3+ מד4 3.מהג4 #

 

פלאכוטה מיוחד בשילוב עם חצי כפיתה הנוצרת תוך כדי הפתרון

 

בעיה מס' 31

Emil Panijan

Sakkelet 1998

rd4s1

#3                                       ( 6 + 7 )

 

פתרון:

1.פו5 ! מאיים 2.רז6,ז4 #

1...מה:ו5 2.רז6+ מה:ז6 3.ז4 #

1...ר:ו5 2.ז4+ ר:ז4 3.רז6 #

1...ז4 2.רז6+ מז5 3.ז:ח4 #

 

נושא "פלאכוטה"

 

בעיה מס' 34

Georg Schories

Deutsche Schachzeitung 1920

rd4s4

#3                                     ( 6 + 5 )

 

פתרון:

1.רח1 ! כפאי

1...ו5 2.מהא8 ! ב2/מב2 3.רד5/מהז2 #

1...מב2 2.מהח7 ! (3.מהח2,מהב1 #)

 

בריסטול (בואריאנט עם המט על ז2)

 

בעיה מס' 33

Alexandre I. Kozlov

15th Place 1st Championship of URSS 1947

rd4s3

#3                                     ( 8 + 6 )

 

פתרון:

1.צה7 ! מאיים 2.ה4+ ד:ה4 3.רה6 #

1...מהה5 2.פד4+ מה:ד4/מה4 3.פד6/צז4 #

1...רה5 2.פד6+ ר:ד6 3.פד4 #

 

"וירצבורג פלאכוטה"

 

בעיה מס' 36

Knud Hannemann

Prize Die Schwalbe 1935-IV

rd4s6

#3                                    ( 10 + 4 )

 

פתרון:

1.פו3 ! מאיים 2.פבד4 ! צ:ד4/ר:ד4 3.צה5/רד5 #

1...צד7,צד8 2.ד4 ! צ:ד4/ר:ד4 3.צה5/פד2 #

1...רח8 2.פוד4 ! (3.פד6 #)

            2...צ:ד4/צ:ה3/רה5 3.פג3/צ:ה3/רד5 #

ואריאנטים משניים:

1...רו6/רז7 2.ז:ו6/ח:ז7 צד5 3.פג3 #

1...צד5 2.צ:ד5

1...פב3 2.צו5

 

נובוטני משולש, מסעים קריטיים של השחור (ההגנות חוצות מעבר לערוגה הקריטית ד4 ). למעיינים לעומק, תמצאו שיש כאן שילוב של מסעים קריטיים ואנטי-קריטיים.

תוספת 2 נקודות לציון המסעים הקריטיים

 

בעיה מס' 35

Herbert Ahues

1st Prize Schweizerische Schachzeitung 1977

rd4s5

#3                                    ( 7 + 12 )

 

1.רא8? (2.פ:ג4+ פ:ג4 3.מהד3 #) אבל 1...צוו5 !

1.רח1? (2.פ:ג4+ פ:ג4 3.מהד3 #) אבל 1...צחו5 !

פתרון:

1.רב1 ! (2.פ:ג4+ פ:ג4 3.מהד3 #)

1...צוו5 2.פד5+ צ:ד5 3.צו3 #

1...צחו5 2.צו3+ צ:ו3 3.פד5 #

 

תוספת 2 נקודות לציון ההתעיות

וירצבורג פלאכוטה + בריסטול

 

בעיה מס' 38

Petko A. Petkov & Krasimir Gandev

5th Prize Schach Echo 1973

rd4s8

H#2                                 ( 6 + 6 )

2 פתרונים

 

פתרון:

1.פב5 צא3 2.רז3 פה3 #

1.פד5 רא3 2.צה7 פד6 #

 

חצי כפיתה, מסעים אנטי-קריטיים, חסימות קווים

 

בעיה מס' 37

Yeshayahu Blaustein

2nd HM Israel Ring Tourney 1967

rd4s7

H#2                                   ( 6 + 6 )

2 פתרונים

פתרון:

1.מהא3 מהז5 2.צב3 ג3 #

1.מהא6 מהו6 2.רב5 ג4 #

 

חצי כיפתה, בריסטול, מטי סוללה עם חסימות קווים

בעיה מס' 40

Matti Myllyniemi

3rd Prize Szachy 1966

rd4s10

S#2                                 ( 8 + 13 )

 

פתרון:

1.פח4 ! מאיים 2.פו5+ ה:ו5 #

1...פד7 2.ג5+ פ:ג5 #

1...מהד7,מה:ה8 2.מה:ד5+ ה:ד5 #

 

שילוב של חצי כפיתה שחורה ולבנה

 

בעיה מס' 39

Raffi Ruppin

2nd Prize Tel Aviv 1996

rd4s9

S#2                                   ( 9 + 8 )

פתרון:

1.פג4 ! כפאי

1...פג3 2.ו3+ (2.מהה2+?) פ:ו3 #

1...פד2 2.מהה2+ (2.ו3+?) פ:ה2 #

1...פה2 2.פד2+ (2.פג3+?) פ:ד2 #

1...פו3 2.פג3+ (2.פד2+?) פ:ג3 #

1...ח6 2.מ:ב1 פ~ #

 

בבעיה זו משולבת חצי-סוללה שחורה עם מניעת דואלים.

4 נקודות למי שמציין את מניעת הדואלים