תחרות פתרונים למתחילים

מנהל התחרות - פז עינת

סיבוב 4 : בעיות לדוגמא      קישור לבעיות לפתרון

 


בסיבוב זה שלושה סוגי בעיות.
בבעיות מט בשלושה מסעים (3#) הלבן מתחיל ונותן מט במסעו השלישי. באופן כללי ניתן להתעלם מהגנות של שחור המאפשרות ללבן לתת מט כבר במסע השני.
בבעיות מט-עזר הלבן והשחור משתפים פעולה על מנת לתת מט למלך השחור. בבעיות אלה השחור מתחיל כל שבבעיית מט עזר בשני מסעים (
H#2) שחור מתחיל, המסע הבא הוא של לבן, השחור עושה את מסעו השני ובמסע הבא הלבן נותן מט.
בבעיות מט-לדעת הלבן כופה על השחור לתת מט למלך הלבן. השחור עושה ככל יכולתו להימנע מלתת מט אך הלבן כופה עליו לתת את המט. בבעיות אלה הלבן מתחיל כך שבבעיית מט לדעת בשני מסעים (
S#2) על הלבן להכריח את השחור לתת מט במסעו השני (לבן - שחור - לבן - שחור-מט)
הסברים ודוגמאות נוספות כאן.

דוגמא מס' 28

Meindert Niemeijer

2nd Prize Tijdschrift KNSB 1941 (v(

rd4ex2

#3                                   ( 11 + 9 )

 

פתרון:

1.רג4 ! מאיים 2.רה2 ! (3.מה:ו7,פח3 #)

1...צא:ג4 2.רב4! (3.רב2 #)

             2...צ:ב4,צ:ה4,צד4,צג3,צ:ג2 3.מה:ו7 #

1...צג:ג4 2.רג5 ! (3.רה3 #)

             2...צ:ג5,צד4,צג3,צ:ה4 3.מה:ו7 #

 

חסימת הצריחים מנוצלת בבעית פלאכוטה זו באופן שונה מהבעיה הקודמת. ההכאה על ג4 מנוצלת על ידי הלבן לפתיחת קו המלכה אל ו7 והחסימה ההדדית של הצריחים השחורים לא ממש באה לידי ביטוי, כאן עלינו לבחור בקפידה את המקום אליו הרץ ד6 יגיע במסע השני.

 

דוגמא מס' 27

Ralf Kratschmer

Schach Aktuell 1981

rd4ex1

#3                                     ( 5 + 3 )    

 

פתרון:

1.רה3 ! מאיים 2.פו3#,צזה2 #

1...צה:ה3 2.פו3+ צ:ו3 3.צה2 #

1...צג:ה3 2.צזה2+ צ:ה2 3.פו3 #

 

בעיה זו מדגימה באופן בהיר נושא ותיק בבעיות מט בשלושה מסעים (כמו גם ברב מסעיות) הנקרא נושא "פלאכוטה" על שם המחבר Josef Plachutta.

שני כלים שחורים (צריחים או רץ ומלכה) מצטלבים בערוגה אחת. כל אחד מהם מגן בפני מט מסויים אך כאשר אחד מהם מגיע אל ערוגת ההצטלבות הוא "חוסם" את הכלי השני ואז הלבן מסיט אותו מהגנה על המט.

בנושא פלאכוטה המפתח הוא אל ערוגת ההצטלבות של שני הכלים – זה מקביל לנושא נובוטני שהכרנו בדוגמא מספר 2 בסיבוב הראשון.

 

דוגמא מס' 30

Heinrich F.L. Meyer

1st HM Federation Allemande des Echecs 1862-63

rd4ex4

#3                                     ( 5 + 4 )

 

פתרון:

1.רח8 ! כפאי

1...מא7 2.מהא1 ! מב7 3.מהז7 #

רק בסוף אפשר להבין את המשמעות של המסע הראשון של הלבן. הוא מפנה את הקו לכל אורכו. המסעים 1.רג1? או 1.רא3? חוסמים את הגישה של המלכה לכפיה על טור א' ולכן הצורך בפינוי הקו במסע ארוך.

פינוי כזה של כלי לאורך קו נקרא נושא "בריסטול" .

ואריאנט נוסף:

1...מג7 2.מהג2+ מד6,מד7/מב7 3.מהג6/מהח7 #

 

דוגמא מס' 29

Christian Caminade

3rd Prize Schach Echo 1957

rd4ex3

#3                                      ( 7 + 8 )

 

פתרון:

1.מא5 ! מאיים: צב5+ ר:ב5 3.פב7 #

1...צה:ה4 2.רד4+ צ:ד4/מד5 3.פה6/פה3 #

1...צז:ה4 2.פה6+ צ:ה6/מד5 3.רד4/פזו4 #

1...ד5 2.רו8+ צה7 3.צ:ה7 #

 

בשונה מהבעיות הקודמות כאן המפתח אינו לערוגת ההצטלבות אך ההגנות התמאטיות של השחור הן לערוגה זו. זהו נושא "וירצבוג-פלאכוטה" המקביל לגרימשואו, ונקרא על שם המחבר Otto Wurzburg

כדאי לשים לב לכפיתה של הצריחים על ה4 לאחר התזוזה של המלך השחור.

 

דוגמא מס' 32

Sergei Rumyantsev

Sibiria Tourney 1972

rd4ex6

#3                                     ( 8 + 8 )

 

פתרון:

1.פד7 ! מאיים 2.פג5+ צ:ג5/ר:ג5 3.מהד4/פ:ז5 #

1...רז1 2.פו2+ צ:ו2/ר:ו2 3.מהד4/פו6 #

1...צאו5 2.פו6+ צ:ו6 3.פ:ז5 #

1...צוו5 2.פ:ז5+ צ:ז5 3.פו6 #

1...צד5 2.מהה7+ צה5 3.מה:ה5 #

1...רה3 2.ד3+ ג:ד3 3.מה:ד3 #

 

הערוגה ג5 מהווה בבעיה זו "ערוגה קריטית". ההגנה 1...רז1 עוברת על פני ערוגה זו במטרה למנוע את החסימה על ג5 ולכן זהו מסע "אנטי-קריטי" (מטרתו למנוע חסימת הקו). אולם מסע זה הוא גם מסע קריטי מבחינת ערוגה ו2 מאחר שתשובת הלבן 2.פו2+ חוסמת את הקו ומאפשרת את 2...צ:ו2 3.מהד4 #

גם ההגנה 1...צאו5 מהווה מסע אנטי קריטי אולם ביחד עם ההגנה התואמת עם הצריח השני אנו מקבלים "וירצבורג-פלאכוטה".

המסעים 2.פג5+ באיום ו 2.פו2 אחרי ההגנה עם הרץ הם כמובן מסעי "נובוטני"

 

דוגמא מס' 31

Vladimir Timonin

2nd Prize Za Komunism! 1990

rd4ex5

#3                                    ( 12 + 7 )

 

פתרון:

1.צב8 ! מאיים 2.ג:ד7 פ~ 3.צ:ה8,ד:ה8=מה #

1...ד:ג6 2.מהב7 ! ג5/פ~ 3.מהו3/צ:ה8 #

1...ד6 2.מהב6 ! (3.מהו2 #) 2...פ:ה6,פד5 3.צ:ה8 #)

1...ד5 2.מהב5 ! ד4/פ~ 3.מהב5/צ:ה8 #

1...ד:ה6 2.מהב3 ה5/מ:ה7/פ~ 3.מהו7/מהב4/צ:ה8 #

 

למרות שהמסע הראשון נראה מאד מתבקש הוא מסע תמאטי יפה גם מהבחינה הויזואלית. הבריסטול משולב כאן באופן מושלם עם "פיקאניני" כאשר על כל מסע ברגלי השחור המלכה מגיבה במסע שקט ומדויק.

 

 

דוגמא מס' 34

Jan Knoppel

1st Prize Tidskrift for Schach 1950

rd4ex8

#3                                   ( 14 + 7 )

 

1.פדה4 ? (2.פד3 #) אבל 1...ר:ה4 !

1.פגה4 ? (2.פג4 #) אבל 1...צ:ה4 !

פתרון:

1.מהו2 ! מאיים 2.ה4 ! צ:ה4/ר:ה4 3.פד3/פג4 #

1...צא4,צב4 2.פדה4 ! (3.מהו4 #)

                  2...צ:ה4/פ:ד5,פה6 3.פד3/צה6 #

1...רב1,רג2 2.פגה4 ! (3.מהו5 #)

                  2...ר:ה4/צז5,צו4 3.פג4/מהו4 #

1...פ:ו7 2.מהו5+ ר:ו5 3.פ:ו7 #

1...פא~ 2.פג4+ צ:ג4 3.צה6 #

 

ניסיונות מוקדמים של הלבן לחסימות נובוטני על ה4 נכשלים מכיוון שאחד מהפרשים מסיר את אחד האיומים. המפתח מגן מאחור על ד4 ומאפשר את האיום עם הרגלי.

אחרי המסעים האנטי קריטיים הלבן מנצל את העובדה שאלה גם מסעים קריטיים המאפשרים מטים חדשים עם המלכה על ו4 ו-ו5.

בבעיה דואלים מינוריים:

1...רב1,רג2 2.פגה4 ! צו4 3.מה:ו4,ה:ו4 #

1...פה8 2.פג4+,ד:ה8=מה(צ)+

כמובן שנחמד יותר בלי דואלים אבל זה לא תמיד אפשרי וכאן הם מאד מינוריים ואינם גורעים מערכה של הבעיה.

 

דוגמא מס' 33

Petko A. Petkov

1st Prize Shakhmatna Misl 1973

rd4ex7

#3                                    ( 10 + 7 )

 

פתרון:

1.פה7 ! מאיים 2.מהו5+ צ:ו5/ר:ו5 3.פז6/פד5 #

1...צב5 2.פג5! (3.מהה3/פד5 #) 2...רה4 3.מה:ה4 #

1...רח7 2.פו5 (3.מהה4/מהה5 #)

1...צה5 2.פז6+ ר:ז6,מה4 3.מה:ה5 #

 

רב האומן הבולגרי משלב בבעיה זו מסעים אנטי קריטיים, שהם גם מסעים קריטיים, ונובטני. המפתח מעט מפתיע עקב החסימה הבלתי צפויה של צה8.

 

דוגמא מס' 36

Jacques Savornin

Diagrams 1984

rd4ex8

H#2                                  ( 7 + 7 )

2 פתרונים

 

פתרון:

1.ר:ג2 מג4 2.רו5 ד3 #

1.ר:ד2 מג6 2.רא5 ג3 #

 

חצי הכפיתה מתגלית לאחר המסעים של המלך הלבן. השחור מפנה את "חצי הסוללה" הלבנה ומאפשר מט סוללה החוסם את הרץ.

 

 

דוגמא מס' 35

Raffi Ruppin

5th Place 2nd International Team Match 1968-1970

rdex35

H#2                                 ( 6 + 12 )

2 פתרונים

 

פתרון:

1.רז2 צא1 2.פו7 מהב1 #

1.צא8 מהח3 2.מהב8 מה:ה6 #

 

בבעיה מוצג בין שני הפתרונים אסטרטגיה מקבילה בין שחור ללבן. בפתרון הראשון לבן מבצע פינוי קו מסוג "בריסטול" ובפתרון השני מבצע זאת השחור.

דוגמא מס' 38

Gyorgy Paros

1st Prize Schach 1959

rd4ex12

H#2                                 ( 7 + 6 )

B) Kc3 à f8

 

פתרון:

א) 1.צו6 צא8 2.מה5 מהב8 #

ב) 1.מז3 רא1+ 2.מח2 מהב2 #

 

בעיה זו היא בעיית תאומים. בדיאגרמה (א') יש פתרון אחד ובתאום, כלומר,לאחר הזזת המלך הלבן מ-ג3 אל ו8, יש פתרון אחר. הפתרונים כמובן קשורים ונותנים ביחד את רעיון המחבר, במקרה זה ביצוע של בריסטול על שני קווים שונים.

חשוב לראות כיצד מנצל המחבר את כלי הלבן (הקצינים, לא הרגלים) בשני המקרים.

 

דוגמא מס' 37

Gyorgy Paros

1st prize T.T. Tipografia 1962-63

rd4ex11

H#2*                            ( 7 + 8 )

(* = משחק במעמד)

במעמד:

1...רד2 2.רג3 רג2 #

פתרון:

1.מו4 רג2 2.רב3 רד2 #

 

המחבר של בעיה זו הוא מחבר הונגרי נודע אשר העלה את מט-העזר לגדולה.

במשחק במעמד במט-עזר מתחיל הלבן. המשמעות של המשחק במעמד הוא בחינה של מה קורה בדיאגרמה לפני המסע הראשון, מש כפי שראינו בבעיות מט בשניים. לשחור אין מסע המתנה המסוגל ליצור את משחק המעמד כפתרון, אולם הפתרון הוא אנלוגי לחלוטין למעמד ואנו מקבלים הנאה מרובה מכך.

הבעיה מציגה חצי כפיתה משולבת עם התרה של הכלים הלבנים שגם הם מסודרים במערך של חצי כפיתה.

 

דוגמא מס' 40

Viggo Klausen

Die Schwalbe 1935

rd4ex14

S#2                               ( 10 + 11 )

 

פתרון:

1.ד8=ר ! מאיים 2.מהו5+ ר:ו5 #

1...פז4 2.מהה3+ פ:ה3 #

1...פד7 2.מהה5+ פ:ה5 #

1...צד7 2.מהד5+ צ:ד5 #

1...צ:ה6 2.צב5+ צה5 #

 

בשלושת הואריאנטים הראשונים ישנו שילוב בין חצי כפיתה לנושא DENTIST בנושא זה השחור מתיר כלי לבן המקריב את עצמו כך שהכלי המתיר חייב להכותו ולתת מט סוללה.

 

דוגמא מס' 39

Norman A. Macleod

2nd HM Rex Multiplex 1986

rd4ex13

S#2                                    ( 8 + 8 )

 

פתרון:

1.מהה5 ! כפאי

1...רג~ 2.פה4+ ר:ה4 #

1...רה3 2.פו5+ ר:ו5 #

1...רב~ 2.מהה3+ ר:ה3 #

1...רה4 2.ו5+ רו5 #

 

חצי סוללה שחורה משולבת עם מסעי תיקון.