תחרות פתרונים למתחילים

מנהל התחרות - פז עינת

סיבוב 4 : בעיות לפתרון      קישור לבעיות לדוגמא

 

כתובת למשלוח הפתרונים:  paz@pazeinat.com
או בדואר רגיל: פז עינת, רח' משה לוי 45א' נס ציונה  74207
תאריך אחרון למשלוח פתרונים: 15.6.2010
בסיבוב זה אנו סוטים מתחום הבעיות של מט בשניים ועוברים לשלושה תחומים אחרים: מט בשלושה מסעים (3#), מט-עזר בשני מסעים (H#2)ׂומט-לדעת בשני מסעים (S#2). הסברים על מהות בעיות מסוג מט עזר ומט לדעת ניתן למצוא במקום אחר באתר זה אך הסבר נוסף ניתן בבעיות לדוגמא.

בעיה מס' 32

Lars Larsen

De Waarheid 1966

rd4s2

#3                                    ( 10 + 9 )

 

בעיה מס' 31

Emil Panijan

Sakkelet 1998

rd4s1

#3                                       ( 6 + 7 )

 

בעיה מס' 34

Georg Schories

Deutsche Schachzeitung 1920

rd4s4

#3                                     ( 6 + 5 )

 

בעיה מס' 33

Alexandre I. Kozlov

15th Place 1st Championship of URSS 1947

rd4s3

#3                                     ( 8 + 6 )

 

בעיה מס' 36

Knud Hannemann

Prize Die Schwalbe 1935-IV

rd4s6

#3                                    ( 10 + 4 )

 

בעיה מס' 35

Herbert Ahues

1st Prize Schweizerische Schachzeitung 1977

rd4s5

#3                                    ( 7 + 12 )

 

בעיה מס' 38

Petko A. Petkov & Krasimir Gandev

5th Prize Schach Echo 1973

rd4s8

H#2                                 ( 6 + 6 )

2 פתרונים

 

בעיה מס' 37

Yeshayahu Blaustein

2nd HM Israel Ring Tourney 1967

rd4s7

H#2                                   ( 6 + 6 )

2 פתרונים

בעיה מס' 40

Matti Myllyniemi

3rd Prize Szachy 1966

rd4s10

S#2                                 ( 8 + 13 )

 

בעיה מס' 39

Raffi Ruppin

2nd Prize Tel Aviv 1996

rd4s9

S#2                                   ( 9 + 8 )