תחרות פתרונים למתחילים

מנהל התחרות - פז עינת

סיבוב 3 : פתרונים     

 

 

בעיה מס' 22

Antonio Bottacchi

2nd Prize Il Secolo 1921-23

s22

#2                                      ( 6 + 4 )

במעמד:

1...ר:ב5 2.מהג7 #

1...ר:ב7 2.מהג5 #

1...מ:ב7 2.מהב8 #

פתרון:

1.מהא1 ! (2.מה:א6 #)

1...ר:ב5 2.מהא7 #

1...ר:ב7 2.מהא5 #

1...מ:ב7 2.מה:א6 #

1...מ:ב5 2.מה:א6 #

נושאים: שינויי מטים, סגירות עצמיות, mutate

שימו לב כמובן למפתח הנהדר המעניק למלך השחור מפלט ב-ב5.

 

בעיה מס' 21

Andre Cheron

L`Illustration 1936

s21

( 7 + 3 )                                       #2

במעמד:

1...ו6 2.מהה4 #

1...ו5 2.מהד6 #

פתרון:

1.רו3 ! כפאי – לבן נוסע

1...ו6 2.מהד5 #

1...ו5 2.רד5 #

1...מו5 2.רז4 # (מט זה קיים גם במעמד אך אינו משתנה ולכן הוא אינו מוזכר במשחק המעמד.)

נושאים: שינויי מטים, סגירות עצמיות, mutate

 

מהו המנגנון בו השתמש המחבר על מנת ליצור את שינויי המטים? הוא כולל את עזיבת השמירה על הערוגה ו7 ויצירת שמירה על ד5.

 

בעיה מס' 24

Charles Promislo

2nd Prize

Boston Transcript 1919

s24

#2                                     ( 9 + 6 )

במעמד:

1...פו7 2.פג4 #

1...פז6 2.פז4 #

1...פו2,פז3 2.רו2 #

(1...מה~ 2.פג4 או פז4 #)

פתרון:

1.פו4! כפאי – לבן נוסע

1...פו7 2.פד5 #

1...פז6 2.פז2 #

1...פו2 2.רד2 #

1...פז3 2.פז2 #

(1...מה~ 2.פג4 או פז4 #)

 

נושאים: שינויי מטים (4 שינויים, טוב כמעט...), חסימות קווים, mutate

 

בבעיה זו מנצלים את העובדה שהמלכה שומרת על שתי ערוגות על קווים שונים ולכן כל תזוזה שלה גוררת מט או על קו אחד או על השני. המטים היותר מעניינים הם אחרי החסימות על ידי הפרש ב-ח8 ולכן הואריאנטים אחרי תזוזת המלכה נמצאים בסוגריים. שימו גם לב להפרדת המטים בפתרון לאחר המסעים של פרש ח1, כמובן עם שינויי מטים נוספים

 

בעיה מס' 23

Meindert Niemeijer & Antonio Bottacchi

4th Hounorable Mention

Good Companion 1920 (v)

s23

#2                                     ( 6 + 7 )

במעמד:

1...ג4  2.מהד4 #

1...ר~  2.מהד2 #

1...פו~ 2.מהה4 #

1...פז~ 2.מהו3 #

פתרון:

1.רו1 ! כפאי – לבן נוסע

1...ג4  2.רד4 #

1...ר~  2.רד2 #

1...פו~ 2.מהד3 #

1...פז~ 2.צה2 #

 

נושאים: שינויי מטים (4 שינויים)  mutate

 

בעיה מס' 26

Hendrik H. Kamstra

2nd Honorable Mention Mémorial P. Feenstra Kuiper, Probleemblad 1971

s26

#2                                   ( 7 + 10 )

במעמד:

1...צב3 2.צ:ג4 #

1...רב3 2.פב:ג3 #

1...ה:ו4 2.מהד4 #

1...ה6  2.פד6 #

פתרון:

1.מהו1! כפאי – לבן נוסע

1...צב3 2.מה:ג4 #

1...רב3 2.פד:ג3 #

1...ה:ו4 2.מה:ו4 #

1...ה6  2.פו6 #

שינויי מטים (4 שינויים), גרימשואו, mutate

 

בעיה מס' 25

Lionel S. Penrose

1st Prize

London Observer 1921

s25

#2                                    ( 9 + 9 )

במעמד:

1...צז2 2.רו3 #

1...רז2 2.מה:ה3 #

1...ה2  2.פד2 #

פתרון:

1.מח5! כפאי – לבן נוסע

1...צז2 2.מהו3 #

1...רז2 2.מהז4 #

1...ה2  2.מה:ד3 #

 

נושאים: שינויי מטים (3 שינויים), גרימשואו, mutate

בעיה מס' 28

Harvoje Bartolovic

2nd Honorable Mention Problemnoter 1954-55

s28

#2                                     ( 7 + 6 )

במעמד:

1...פ-נוסע (א) 2.צד5 A #

1...ה5      (ב) 2.מה:ה5 B #

(1...פה7 2.מהה5 #)

פתרון:

1.מו6! כפאי – לבן נוסע

1...פ-נוסע (א) 2.מה:ה5 B #

1...ה5      (ב) 2. .צד5 A #

 

נושאים: חילופי מטים, חצי כפיתה, mutate

תוספת 5 נקודות על איזכור החילופין

 

 

בעיה מס' 27

Valentin Ovchinikov

Sp. Prize 64 1929

s27

#2                                     ( 9 + 6 )

במעמד:

1...מהה6 2.מהא4 #

1...מה:ז4 2.מהה7 #

פתרון:

1.פד6! כפאי – לבן נוסע

1...מהה6 2.מה:ב7 #

1...מה:ז4 2.מהה8 #

 

נושאים: שינויי מטים, התרות, mutate

בעיה מס' 30

בעיית שיחזור

 

Lev Loshinsky

The Problemist 1930

#2                                       (  ( 6 + 7

 

 

נושאים: סגירות קווים על ערוגה אחת, גרימשואו, פתיחת קווים לבנים

פתרון:

1.מהו2 ! (איום 2.מה:א7 #)

1...רד4 2.מה:ה2 #

1...פהד4 2.מהא2 #

1...פוד4 2.צא3 #

1...צד4 2.צח6 #

1...ד4  2.רג4 #

בעיה מס' 29

Lev Lushinsky

Trud 1954

s29

#2                                     ( 8 + 6 )

במעמד:

1...ד2  (א)     2.צה4 A #

1...ר-נוסע (ב) 2.רו6 B #

(1...רה6 2.מהד4 #)

פתרון:

1.מהג6! כפאי – לבן נוסע

1...ד2  (א)     2. רו6 B #

1...ר-נוסע (ב) 2. צה4 A #

(1...רד5 2.מהו6 #)

 

נושאים: חילופי מטים, פתיחות קווים לבנים, mutate

תוספת 5 נקודות על איזכור החילופין

בעיה יפה זו אינה נקייה מפגמים: במעמד יש דואל על

1...רה8 2.רו6,צ:ה8 #

דואל חמור יותר נמצא בפתרון

1...מו5 2.מהד5,מהו6 #

למרות זאת, הבעיה מציגה בבהירות רבה את חילופי המטים. המחבר, בין גדולי המחברים אי פעם, היה כמובן מודע לפגמים, אך כנראה חשב שהמחיר של תיקון הפגמים, שהיה דורש עמדה כבדה בהרבה או הצגת הרעיון שלא בבעית mutate, לא היה שווה .