תחרות פתרונים למתחילים

מנהל התחרות - פז עינת

סיבוב 3 : בעיות לדוגמא      קישור לבעיות לפתרון

 

הסבר כללי: בבעיות שחמט רגילות הכלל הוא שלבן נוסע ונותן מט במספר המסעים המבוקש. הבעיות בסיבוב הראשון והשני הם בעיות של "מט בשני מסעים". כלומר, הלבן נוסע ונותן מט בשני מסעים (הסימון המקוצר לזה הוא 2# המצוי בתחתית הדיאגרמה בצד שמאל). המשמעות היא שבפתרון הבעיה הלבן עושה את המסע הראשון (ה"מפתח")  ואחר כך הוא מסוגל לתת מט על כל מסע  רלוונטי של השחור. ישנם בעיות בהם אחרי המסע הראשון ללבן יש איום. במקרה זה הלבן צריך להיות מסוגל לתת מט על כל מסע של שחור המהווה הגנה מפני האיום. בבעיות אחרות אין ללבן איום (מצב הנקרא "כפאי") ואז הלבן צריך להיות מסוגל לתת מט על כל מסע שחור. חשוב כמובן לציין שהפותר חייב לבחון את המסעים הטובים ביותר של השחור.
בדיאגרמות ישנו גם סימון המציין את מספר הכלים על הלוח. סימון זה נמצא בתחתית הדיאגרמה בצד ימין  (לדוגמא 7 + 5) כאשר הספרה  השמאלית מציינת את מספר הכלים של הלבן והספרה מצד שמאל את מספר הכלים של השחור. מעל הדיאגרמה תמצאו פרטים על המחבר(ים) של הבעיה, היכן ומתי היא פורסמה והאם היא זכתה בפרס או בהצטיינות אחרת.

דוגמא מס' 22

Antonio Piatesi

La Cle 1971

ex22

( 9 + 7 )                                      #2

במעמד:

1...ד6 2.מהז1 #

1...ב4 2.צג1 #

פתרון:

1.פד4 !   כפאי – "לבן נוסע"

1...ד6 2.פה6 #

1...ב4 2.פב3 #

1...מ:ד4 2.מהז1 #

1...ר~ 2.מהב6 #

 

במעמד ישנם סגירות עצמיות המנוצלות למטים על ידי הסתלקות המלכה והצריח, בהתאמה. בפתרון, עקב המפלט שנוצר ב ד4 (וגם עקב סגירת הקו ח1-ג5) הלבן מנצל את הסגירות העצמיות למטים הסוגרים קווים לבנים.

שימו לב למט 2.מהז1 # המט הזה ניתן במעמד על המסע  1...ד6 ובפתרון על המסע 1...מ:ד4 – מה שיש לנו כאן זו "העברת מט". זה לא נושא הבעיה מכיוון שיש רק אחד כזה וברור שהבעיה לא עוסקת בזה, אך נראה בעתיד בעיות בהן זה אחד מהנושאים.

נושאים: שינויי מטים, סגירות עצמיות, mutate

 

דוגמא מס' 21

Alexandre Gulyev

Shakhmaty v SSSR 1936

ex21

( 4 + 3 )                                      #2

אחת הדרכים לנסות ולפתור בעיה היא לבחון את המצב על הלוח לפני שהזזנו איזשהו כלי.

1...ה4 2.מהד2 #

1...פ-נוסע 2.מהג2 #

זהו ה"משחק במעמד" או בקיצור "במעמד" (set play באנגלית). מה שאנחנו רואים כאן זה שיש מט מוכן על כל מסע של שחור. המשמעות היא שמסע ניטראלי של לבן יכול להיות פתרון. אם למשל היה לנו רגלי לבן ב-ח4 אזי המסע 1.ח5 היה מהווה פתרון. אם תבחנו היטב את הבעיה תמצאו שללבן אין מסע ניטראלי השומר על המצב הקיים. הפתרון גורר לשינוי של המצב:

1.מהז4! כפאי מסוג "לבן נוסע"

1... ה4 2.מהד1 #

1...פ-נוסע 2.מהג4 #

מה שאנחנו רואים זה שעל אותם מסעים של שחור יש לנו מטים אחרים: המטים השתנו, מה שנקרא "שינויי מטים" (באנגלית mate changes)

לבעיה מסוג זה שבה בעמדת הדיאגרמה, במעמד, על כל מסע של שחור יש מט מוכן אבל לפחות חלק מהמטים האלה משתנים בפתרון קוראים בעיית mutate

הנושאים של הבעיה אם כך הם: שינויי מטים + mutate

לפי ההגדרה mutate אמור לכלול שינויי מטים, אז למה אני מזכיר את שניהם? מכיוון שיש גם בעיות עם שינויי מטים שהם אינם בעיות mutate, ונכיר אותם בהמשך.

דוגמא מס' 24

Albert Servais

Revue Belge des Echecs 1945

ex24

#2                                     ( 8 + 8 )

 

במעמד:

1...ד4 2.מהג4 #

1...ו4 2.מהז4 #

פתרון:

1.מהה3! כפאי – לבן נוסע

1...ד4 2.מהב3 #

1...ו4 2.מהח3 #

1...ח5 2.פז5 #

1...פ~  2.צה7 #

1...ר~  2.פו8 #

1...צ~  2.ר:ו5 #

 

נושאים: שינויי מטים, חסימות קווים, mutate

 

בבעיה זו שינויי המטים פשוטים למדי אך היא מדגימה שינויים אחרי סגירות קווים של הצריח השחור, סגירות המאפשרות להתיר את הצריח (נושא גאמאז' GAMAGE).

עוד אלמנט מעניין בבעיה זו הוא שאם נעמיד את הבעיה לפתרון לאחר המפתח (המסע הראשון של הלבן) נגלה שיש פתרון יחיד - מעיין הליכה לאחור 1.מהה2! וכך אנו חוזרים לעמדה המקורית. מכיוון שאפשר להמשיך כך עד אין סוף יש לנו כאן Perpetuum mobile !!

 

 

דוגמא מס' 23

Josef heydon

1st Prize e.a. Australian Columns 1921

ex23

( 7 + 6 )                                      #2

 

במעמד:

1...פו~ 2.מהד2 #

1...פב~ 2.מהג3 #

1...ר~(ו8) 2.פו4 #

1...ר~(ג8) 2.פדב4 #

פתרון:

1.מהו2! כפאי – לבן נוסע

1...פו~ 2.מהה3 #

1...פב~ 2.מהד4 #

1...ר~(ו8) 2.פה5 #

1...ר~(ג8) 2.פגב4 #

1...ה1=מה 2.מהג2 #

1...ה1=פ 2.מה:ו1 #

 

נושאים: שינויי מטים (4 שינויים), mutate, גלגולים שחורים

הנושא העיקרי של הבעיה הוא ריבוי שינויי מטים ויש כאן 4 שינויים .שני שינויים נחשבים למינימום על מנת שהבעיה תחשב במציגה את נושא שינויי מטים, במקרה שיש יותר משני שינויים אפשר לציין את מספר השינויים. המנגנון יחסית פשוט ונובע משינויי המקום של המלכה הלבנה.

אנחנו שמים לב כמובן לשני ואריאנטים חדשים שהופיעו בפתרון על ידי הרגלי השחור ה2. בבעיות mutate נותנים חשיבות גם לואריאנטים נוספים שנוצרו בפתרון. כאן יש לנו שניים כאלה וגלגולים שונים של הרגלי גוררים שני מטים שונים. בבעיות מט ב-2 מתייחסים בדרך כלל לגלגול של מלכה ופרש כיוון שהפרדה בין גלגול של מלכה לגלגול של צריח או רץ כמעט בלתי אפשרית.

 

דוגמא מס' 26

Comins Mansfield

4th Prize The Chess Amateur 1919

ex26

#2                                  ( 11 + 10 )

 

במעמד:

1...פה-נוסע 2.צג4 #

1...צד4 2.ג:ד4 #

פתרון:

1.צו5! כפאי – לבן נוסע

1...פו3,פז4 2.מהד6 #

1...פז6,פו7 2.מהה3 #

1...פג4 2.פ:ג3 #

1...צד4 2.מה:ג6 #

 

נושאים: שינויי מטים, חצי-כפיתה, mutate

 

שימו לב כיצד בבעיה זו במעמד ישנו מט אחד על כל מסעי הפרש ה5 אך בפתרון יש הפרדה מדויקת של שלושת המטים. כאן, כמו בבעיות קודמות, ציינתי רק את הואריאנטים המשמעותיים, התמאטיים, גם במעמד וגם בפתרון. כמובן שכמו בכל בעיית לבן נוסע אחרת יש מט   מוכן על כל מסעי השחור במעמד ובפתרון.

 

דוגמא מס' 25

Lionel S. Penrose

3rd Prize Good Companion 1920-IV

ex25

#2                                      ( 9 + 7 )

 

במעמד:

1...צז4 2.צ:ה2 #

1...רז4 2.מהו4 #

1...רו3 2.מהא7 #

פתרון:

1.פז5! כפאי – לבן נוסע

1...צז4 2.מהה3 #

1...רז4 2.צ:ה4 #

1...צו4 2.מהא7 #

 

נושאים: שינויי מטים, גרימשואו, mutate

למעשה הגרימשואו בבעיה זו מהווה מעיין מסעי תיקון. אפשר היה להציג את הפתרון בצורה של:

1...צ-נוסע 2.מהו4 #

1...צז4  2.צ:ה2 #

וכך גם לגבי הרץ. הפתרון מוצג איפה באופן מקוצר פשוט מכיוון שהתשובות על המסעים ה"סתמיים" די ברורות כמו שברור שהרעיון הוא סביב הגרימשואו.

לא להחמיץ את העברת המט 2.מהא7# לאחר סגירות עצמיות שונות במעמד ובפתרון.