תחרות פתרונים למתחילים

מנהל התחרות - פז עינת

סיבוב 2 : פתרונים

 

כתובת למשלוח הפתרונים:  paz@pazeinat.com
או בדואר רגיל: פז עינת, רח' משה לוי 45א' נס ציונה  74207
תאריך אחרון למשלוח פתרונים: 31.1.2010

בעיה מס' 12

Janos Kiss

1st Prize Sakkelet 1989

#2                                (   ( 11 + 9

 

פתרון:

1.פה6! ( 2.פד:ג5 #)

1...צב4 2.פ:ב4 #

1...צב2 2.פ:ב2 #

1...צב1 2.פג1 #

1...צז1 2.פה1 #

1...צז2 2.פו2 #

1...צ:ו4 2.פ:ו4 #

1...צז5 2.פה5 #

(1...צ:ג3 2.ב8=מה #)

באיום ושבעה ואריאנטים הפרש הלבן מגיע לכל 8 הערוגות האפשריות – גלגל פרש לבן.

המפתח מעניק מפלט.

 

בעיה מס' 11

Comins Monsfield

3rd Prize 64 1978

#2                                    ( 7 + 3 )                                     

פתרון:

1.פו6! כפאי.

1...ה:ד6 2.מהד5 #

1...ה:ו6 2.צג5 #

1...ה6   2.מה:ו4 #

1...ה5  2.מהז4 #

ארבעה מסעים של רגלי שחור – נושא פיקאניני.  כל מסע נענה במט שונה. סגירות עצמיות (ה6,ה5)

המפתח נותן מפלט (בנוסף לשני המפלטים הקיימים במעמד).

 

בעיה מס' 14

Comins Mansfield

Devon & Exeter Gazette 1914
rd2-4
 ( 7 + 6 )                                      #2

פתרון:

1.ז7! (2.מהז6 #)

1...צ-נוסע 2.ד8=פ #

1...צד6 !  2.צה7 #

1...צ:ד7 ! 2.צו6 #

1...פח-נוסע 2.מהו5 #

1...פ:ו7 !   2.מהז4 #

(1...מ:ו7 2.מה:ד5 #(

 

מסעי תיקון של הצריח השחור ושל הפרש ח6.

המפתח נותן מפלט.

בעיה מס' 13

Otto wurzburg

The Atlanta Journal 1920

#2                                   (  ( 10 + 9

פתרון:

1.רו2! (2.צד4 #)

1...פג4 2.מהד4 #

1...פג6 2.מהה3 #

1...פד7 2.רו5 #

1...פו7 2.רד5 #

1...פז6 2.פז5 #

1...פז4 2.צו4 #

1...פו3 2.ה:ו3 #

1...פד3+ 2.ה:ד3#

(1...מה:ג3+,ר:ד2+,ר:ו2 2.פ:ג3,פ:ד2,פ:ו2 #)

הפרש השחור נוסע לכל 8 הערוגות האפשריות – גלגל פרש שחור. התרות (פג4,פג6), חסימות קווים (פד7,פו7,פז6,פז4)

מניעת דואלים על ההתרות עם הפרש – 2 נקודות

בעיה מס' 16

Julius Buchwald

1st Prize Das Nafe Leben 1948

rd2-6

#2                                    ( 10 + 5 )

 

פתרון:

1...מהא4! כפאי

1...ר-נוסע  2.פה6 A #

1...רג4 !    2.פד7 B #

1...פ4-נוסע 2.פד7 B #

1...פג6 !    2.פב7 C #

1...פ5-נוסע 2.פב7 C #

1...פ:ד6 !   2.פה6 A #

מסעי תיקון + פלדמן-1 מעגלי (ציקלי)

2 נקודות בונוס לציון הרעיון הציקלי.

 

בעיה מס' 15

Lennart Larsson

3rd HM Tidskrift for Schack 1962

rd2-5

#2                                      ( 8 + 4 )

 

פתרון:

1.צד4! כפאי

1...צב-נוסע 2.מהג6 A #

1...צ:ב5 !   2.מהד6 B #

1...צג-נוסע 2.מהד6 B #

1...צ:ד4 !   2.מהג6 A #

(1...מ:ד4,מ:ב5 2.מהד6,צד5 #)

מסעי תיקון + פלדמן-1

המפתח נותן מפלט.

בעיה מס' 18

Comins Mansfield

2nd Prize British Chess Magazine 1922

rd2-8

#2                                    ( 8 + 5 )

 

פתרון:

1.צז6! כפאי.

1...פ2-נוסע 2.מהד3 #

1...פה4 !    2.מהה6 #

1...פ4-נוסע 2.מהז4 #

1...פ:ז6 !    2.ז4 #

(1...מ:ז6,רז5 2.מהו7,צ:ז5 #)

 

מסעי תיקון + חצי כפיתה

כל ארבעת המסעים (סתמי+תיקון X 2) מנצלים את חצי הכפיתה)

המפתח נותן מפלט.

 

בעיה מס' 17

John M. Rice

2nd Prize Stella Polaris 1968

rd2-7

 #2                                    ( 13 + 7 )

פתרון:

1.מהה1! (2.מה:ה5 #)

1...פ-נוסע 2.מה:ח4 #

      אבל אין מסע סתמי של הפרש !!! כל מסע של הפרש מונע את המט 2.מה:ח4 !!

1...פ:ג4 2.פב3 #

1...פד3  2.ג3 #

1...פ:ו3 2.פ:ו3 #

1...פז4 2.מהה4 #

1...פ:ז6 2.צ:ז6 #

1...פו7+ 2.צ:ו7 #

1...פ:ד7 2.צ:ד7 #

1...פג6+ 2.ד:ג6 #

(1...רה3,רה2 2.מה:ה3,מה:ז1 #)

(1...רח2 2.מהה3,מהו2 # דואל מינורי)

גלגל פרש שחור + סגירות עצמיות + סוללות

כל מסעי הפרש השחור הם מסעי תיקון = 4 נק'

בעיה מס' 20

בעיית שיחזור

 

Comins Mansfield

1st Prize e.a. Meredith Tourney, The Austral 1928

s20

#2                                     ( 7 + 5 )

פתרון:

1.מהה2 ! איום 2.מה:ה7 #

1...פ-נוסע 2.מהב5 #

1...פד3    2.רג6 #

1...פד7    2.רו7 #

1...ה6 או ה5 2.צ:ד8 #

 

על הגעה לעמדה החסכונית ביותר המציגה באופן הטוב ביותר את הפתרון, כאשר אין פתרונים צדדיים ודואלים,
 10 נקודות. ציון הנושאים  5 נקודות.

אף אחד מהפותרים לא הצליח להגיע לעמדה זו.
חלק מהפותרים שמו צריח שחור ב-ד1 כך שההגנה
1...פד3 חוסמת את הקו ומאפשרת את המט.
קבלתי את זה כפתרון ראוי. אולם מיקום המלך הלבן
ב-ד1 מאפשר את המפתח שנותן מפלט מאחר והרץ
על ד5 כפות! זה מאפשר גם להגיע לעמדה חסכונית
מאד וגם שני מסעי התיקון מתירים את הרץ.
הורדתי ניקוד במקרים בהם היו בעמדה יותר מ 13 כלים
 (זה המספר האופטימאלי עם צריח שחור ד1)
ובמקרים בהם היו דואלים.

בעיה מס' 19

I.S. Birbrager

2nd Prize Trud 1950

rd2-9

#2                                    ( 9 + 10 )

 

פתרון:

1.פד6! (2.מהה4 #)

1...פד-נוסע 2.רה5 #

1...פדו4 !  2.מהה3 # (2.פו5 ?)

1...פדג5 !  2.מה:ג4#

1...פה-נוסע 2.צד5 #

1...פהו4 !   2.פו5 # (2.מהה3 ?)

1...פהג5 ! 2.פב5 #

1...פג7 !   2.פג6 #

(1...רה3,צו4 2.מהה3#)

(1...מהה4,מהב7 2.פ:ה6 #)

(1...צ:ה1 2.פו5 #)

מסעי תיקון שחורים

מניעת דואלים : על (+ 4 נקודות)

1...פדו4 !  2.מהה3 # (2.פו5 ?)

1...פהו4 !   2.פו5 # (2.מהה3 #)