תחרות פתרונים למתחילים

מנהל התחרות - פז עינת

סיבוב 2 : בעיות לדוגמא      קישור לבעיות לפתרון

 

הסבר כללי: בבעיות שחמט רגילות הכלל הוא שלבן נוסע ונותן מט במספר המסעים המבוקש. הבעיות בסיבוב הראשון והשני הם בעיות של "מט בשני מסעים". כלומר, הלבן נוסע ונותן מט בשני מסעים (הסימון המקוצר לזה הוא 2# המצוי בתחתית הדיאגרמה בצד שמאל). המשמעות היא שבפתרון הבעיה הלבן עושה את המסע הראשון (ה"מפתח")  ואחר כך הוא מסוגל לתת מט על כל מסע  רלוונטי של השחור. ישנם בעיות בהם אחרי המסע הראשון ללבן יש איום. במקרה זה הלבן צריך להיות מסוגל לתת מט על כל מסע של שחור המהווה הגנה מפני האיום. בבעיות אחרות אין ללבן איום (מצב הנקרא "כפאי") ואז הלבן צריך להיות מסוגל לתת מט על כל מסע שחור. חשוב כמובן לציין שהפותר חייב לבחון את המסעים הטובים ביותר של השחור.
בדיאגרמות ישנו גם סימון המציין את מספר הכלים על הלוח. סימון זה נמצא בתחתית הדיאגרמה בצד ימין  (לדוגמא 7 + 5) כאשר הספרה  השמאלית מציינת את מספר הכלים של הלבן והספרה מצד שמאל את מספר הכלים של השחור. מעל הדיאגרמה תמצאו פרטים על המחבר(ים) של הבעיה, היכן ומתי היא פורסמה והאם היא זכתה בפרס או בהצטיינות אחרת.

דוגמא מס' 12

Antonio Bottacchi

1st HM 8th American Congress 1921

#2                                    ( 8 + 4 )

פתרון:

1.צז4! (2.צז8 #)

1...מהב2+ 2.פד2 #

1...מהג3   2.פ:ג3 #

1...מהג5   2.פ:ג5 #

1...מה:ד6 2.פ:ד6 #

1...מה:ו6 2.פ:ו6 #

1...מהח5(ז5) 2.פז5 #

1...מהז3  2.פ:ז3 #

1...מהח2+ 2.פו2 #

(1...מה:ה4+ 2.ר:ה4 #)

הפרש הלבן מגיע לכל 8 הערוגות האפשריות – גלגל פרש לבן.

הדרך היחידה בבעיות מט-בשניים (בעיות דו-מסעיות) לבצע גלגל פרש לבן הנותן מטים היא על ידי סוללה. דרך אחרת היא על ידי מסעי התעיה של הפרש, נראה את זה בסיבובים הבאים.

המיוחד בבעיה שלפנינו הוא הקלילות והאלגנטיות בה מבוצע גלגל הפרש הלבן.

 

דוגמא מס' 11

William A. Shinkman

Detroit Free Press 1885

#2                                     ( 8 + 9 )

פתרון:

1.מהח1! כפאי.

1...ד:ג6 2.מהח5 #

1...ד6   2.רו2 #

1...ד5   2.מהג1 #

1...ד:ה6 2.פ:ה6 #

(1...ר~  2.פ:ג7 #)

ארבעה מסעים של הרגלי השחור – נושא פיקאניני.
על כל מסע יש מט אחר.

כאשר בבעיה רגלי שחור העומד על השורה השביעית  משחק את כל ארבעת המסעים האפשריים - מתבצע נושא "פיקאניני". בבעיה שלפנינו שלושת הואריאנטים הראשונים מראים סגירות עצמיות. הואריאנט הרביעי 1...ד:ה6 2.פ:ה6 # הוא פשוט יותר ומשלים את הפיקאניני.

דוגמא מס' 14

Voldemars Macs

3rd HM Shakhmaty v SSSR 1948

#2                                      ( 4 + 3 )

פתרון:

1.מהח8! כפאי

1...פ-נוסע 2.מהא8 #

1...פא7!  2.פג7 #

1...פב6!  2.פג5 #

(1...ב6 2.מה:ג8#)

 

מסעי תיקון שחורים + סגירות עצמיות.

מסע סתמי של הפרש השחור (במקרה שלנו לערוגות ד6 או ה7) פותח את הקו למלכה ומאפשר מט ב-א8. המסע 1...פא7 "מתקן" את פתיחת הקו על ידי סגירה הקו א8-א6, אבל יוצר חולשה חדשה על ידי סגירה עצמית על א7. באופן דומה המסע 1...פב6 מתקן על ידי הגנה על א8 אך יוצר חולשה חדשה על ידי סגירת הערוגה ב6.

על מנת לבחון אם לכלי יש מסע סתמי אמיתי אפשר בפשטות להוריד אותו מהלוח ולבחון מה קורה.

דוגמא מס' 13

G. Heathcote

1st Prize Hampstead and Highgate Express 1905

#2                                 ( 10 + 11 )

 

פתרון:

1.צ1ג7! (2.פג3 #)

1...פ:ב3 2.מהד3 #

1...פב5 2.צג5 #

1...פג6 2.צגד7 #

1...פה6 2.צהג7 #

1...פו5 2.צה5 #

1...פו3 2.מהה4 #

1...פה2 2.מה:ח5 #

 

הפרש השחור נוסע לכל 8 הערוגות האפשריות – גלגל פרש שחור. 5 חסימות קווים + 2 סגירות עצמיות
על מנת לבצע גלגל פרש שחור אפשר להשתמש במגוון של אפקטים: חסימות קווים וסגירות עצמיות (כמו בבעיה שלפנינו) אבל גם אפקטים נוספים כמו כפיתות והתרות. בנוסף, ניתן להראות את הנושא על ידי מניעות להתעיות על ידי הפרש.

 

דוגמא מס' 16

Lev Loshinski

Die Schwalbe 1930

#2                                     ( 7 + 10 )

 

פתרון:

1.ד4! (2.מהג5 #)

1...ג:ד3 א.פ. 2.פ:ה3 # (פ:ג3 ?)

1...ה:ד3 א.פ. 2.פ:ג3 # (פ:ה3 ?)

מניעת דואלים + חסימות קווים

מוצג כאן הנושא הנקרא "מניעת דואלים". למה הכוונה? חסימה כלשהיא על ד3 מאפשרת את שני המטים, גם פ:ג3 וגם פ:ה3. בהגנה 1... ג:ד3 א.פ. אי אפשר לתת את המט 2.פ:ג3 כיוון שההגנה יצרה מפלט על ג4. באופן דומה ההגנה 1...ה:ד3 א.פ. יוצרת מפלט על ה4 ולכן המט 2.פ:ה3 אינו אפשרי.

זוג הואריאנטים הבא אינו מהווה מניעת דואלים

1...פוה6 2.צ:ד7 #

1...פזה6 2.צ:ו5 #

למעשה אם נחסום בכלי סתמי (נניח רגלי לבן) את ה6 אי אפשר יהיה לתת מט בכלל. הסיבה היא שהפרשים מגינים על המלכה והרץ בהתאמה וההגנות עם הפרשים, פרט לחסימת הקו, גם מסירים הגנה על ערוגה.

 

 

דוגמא מס' 15

Joe C. Youngs (version Paz Einat)

1st Prize Providence Journal 1947

#2                                     ( 8 + 6 )

 

פתרון:

1.מהד2! כפאי

1...פ6-נוסע 2.פו3 A #

1...פה5 !    2.רז1 B #

1...פ5-נוסע 2.רז1 B #

1...פה4 !    2.פו3 A #

חילופי מטים על מסעי תיקון (נושא פלדמן-1)

 

הבעיה מציגה מצב מיוחד של מסעי תיקון. המט 2.פו3# מופיע כמט על מסע סתמי של פג6 וגם על מסע התיקון על ידי פג5. באופן תואם המט 2.רז1# מופיע כמט על המסע הסתמי של פג5 ועל מסע התיקון של פג6. שימו לב כיצד האפקטים של פתיחות הקווים של לבן והסגירות העצמיות במסעי התיקון יוצרים את חילופי המטים בין שני זוגות מסעי התיקון.

 

דוגמא מס' 18

Jean Oudot

3rd HM Concours Schlesinger 1956

#2                                  ( 11 + 10 )

 

פתרון:

1.ח3! (2.מהז4 #)

1...פד-נוסע 2.מהד3 #

1...פב4 !    2.פה7 #

1...פו4 !    2.ה4 #

1...פ:ה3+ ! 2.פ:ה3#

1...צה-נוסע 2.מהו4 #

1...צה4 !    2.מהו6 #

1...צ:ה3 !   2.פ:ה3 #

(1...פח6 2.פ:ח6#)

בשבעה ואריאנטים (עם ששה מטים שונים) אנו רואים מסעי תיקון שחורים משולבים עם חצי כפיתה. כל המטים בואריאנטים אלה מנצלים את חצי הכפיתה.

מסע סתמי של פד5 (למשל ל-ג7) מאפשר מהד3 # אבל לא מהו4 כיוון שהמלכה הלבנה נכפתת. מסעי התיקון מגינים על ד3 אבל יוצרים חסימת קו או סגירה עצמית. כל שלושת המטים מנצלים את הכפיתה של צה5! מסע סתמי של צה5 מאפשר מהו4. התיקון 1...צה4 חוסם את הגישה של המלכה ל-ו4 אך יוצר סגירה עצמית.

שני תיקונים נוספים על ידי הכאה על ה3 גוררים את אותו מט אך גם כאן כמו במקרים האחרים המט מנצל את הכפיתה של הכלים השחורים.

דוגמא מס' 17

Mark Adabashev

2nd Prize 64 1934

#2                                   ( 10 + 7 )

 

פתרון:

1.ז3! (2.צו4 #)

1...מהב7 2.פג3 # (פו6?)

1...מהד7 2.פו6 # (פג3?)

מניעת דואלים + חסימות קווים לבנים

כאן, תזוזה סתמית של המלכה השחורה הייתה מאפשרת את שני המטים 2.פג3 #  2.פו6 #

בהגנות עצמן (המלכה כופתת את הצריח הלבן) אחרי

1...מהב7 המלכה חוסמת את הקו של הרץ ב-א8. עכשיו המסע 2.פו6 אינו מט כיוון שהצריח ו7 נחסם ונוצר מפלט בערוגה ו3. באופן דומה אחרי 1...מהד7 הקו של הצריח ב-ד8 נחסם והמסע 2.פג3 אינו מט כיוון שנוצר מפלט בערוגה ד4.

המבחן החשוב על מנת לראות אם יש מניעת דואלים הוא בדיקתו של מסע סתמי במלכה השחורה הפותח את הקו העקיף של המלכה הלבנה. [שימו לב כיצד פתיחת הקו הזה מאפשרת הגנה על הערוגות ה5 ו-ו5 בשני הואריאנטים!]

ואריאנטים צדדיים

(1...צו2,ר:ז3 2.פ:ו2,פ:ז3 #)

 

המשך:

רצוי בהתחלה לנסות את האפשרויות הפשוטות יותר, ננסה להמשיך. מה עם המלכה הלבנה? היא יכולה לעמוד על מספר ערוגות: א4, ד5 וגם א6. למעשה המיקום על א6 נראה הפשוט ביותר כיוון שאז אנו משיגים גם את פתיחת הקו ל-ג8. המלכה אמורה לתת מט על ג6, לכן נוסיף שמירה על ערוגה זו, אולי עם הרץ לבן שהתפנה על א4. מה עם הפרש השחור השני? הוא צריך לשמור על ג6. מיקום ב-א5 לא טוב בגלל כיוון שאין הכאה על ערוגה זו ולכן נעמיד אותו על ד4. כאן נשים לב שצריך שמירה נוספת על הערוגות ב7 ו-ב8 על מנת שנוכל לתת מטים 2.צה7 ו-2.מהא5 אפשר להוסיף צריח על טור ב אבל נראה שזה מאפשר מטים מיותרים. מלך לבן ב-א8 נראה די מבטיח.

כאן נשים לב שהשחור יכול לשחק 1...פב5 לחסום את הרץ ולמנוע את המט ב-ג6. מסתבר שאין מקום אחר לפרש השחור – מה עושים? במקום הרץ בלבן נעמיד פרש על ה5.

כאן הכל עובד יפה. נשארת השאלה החשובה: מהיכן יגיע הצריח הלבן. מיקום על ה6 לא טוב כיוון שיש פתרון צדדי 1.מה:ב7+ מיקום על ח8 (או ז8, ו8) גם לא טוב כיוון שהמסע 1.צב8 מהווה גם הוא פתרון!

מיקום על ב8 נראה בתחילה בעייתי עקב האפשרות להכאה ב-ב7 אולם אנו מגלים מהר שזו לא בעיה, הכאות על ב7 אינם מובילות למט. זה למעשה המיקום האידיאלי של הצריח

בעמדה הזו למעשה ללבן יש תשובה לכל המסעים של השחור (כולל כמה דואלים) אבל ללבן אין מסע סתמי. כאן הפתרון היחיד הוא 1.צה8! המסע הוא רק לערוגה ה8 כיוון שאחרי 1...פד8 אפשר 2.צה7 # העמדת הצריח רחוק יותר מונעת מט על שורה ז'.

זו אכן העמדה הסופית של הבעיה

 Alphonse Grunenwald National Zeitung Bale 1950

מה הרעיונות? מסעי תיקון שחורים ועמדה הנקראת "לבן נוסע" (באנגלית MUTATE )ללבן יש מטים על כל מסעי השחור אבל אין לו מסע סתמי. שימו לב ל

1...פד8 2.מהב6 # בפתרון אנו מקבלים מט אחר

1...פד8 2.צב7 # המט הזה השתנה. המונח MUTATE משמעותו שינוי, מוטציה, מטים שהיו מוכנים במעמד הדיאגרמה, או בקיצור "במעמד", ננטשים ובמקומם באים מטים אחרים. בסיבוב הבא נדון ברעיונות כאלה לעומק.

 

 

 

דוגמא מס' 19

איך פותרים בעיית שחזור?

ננסה לפתור בעיה שפתרונה הוא

1.צה8! כפאי

1...פX-נוסע 2.צג8 #

1...פד8 2.צה7 #

1...פד6 2.מהה5 #

1...פY-נוסע 2.מהג6 #

תחילה נשים את הצריח הלבן ב-ה8. אחר כך ננסה לראות מהיכן הוא הגיע לכאן.

היכן עומד המלך השחור? מכיוון שהצריח נותן מט ב-ג8 וגם ב-ה7 הברירה הפשוטה היא שהמלך השחור עומד ב-ג7. ייתכן שיש עוד צריח לבן, ואולי הוא נותן מט סוללה, אבל נבדוק עם המיקום מסתדר עם המטים האחרים: המלכה נותנת מטים על א5 ו-ג6, זה מסתדר יפה.

יש לנו שני פרשים שחורים, ולפחות אחד מהם מבצע מסעי תיקון ל-ד8 ו-ד6. אם פרש אחד עושה את שני המסעים הוא יכול להגיע מ-ב7 או ו7. אבל אנחנו שמים גם לב שעל מסע סתמי של פרש X בא המט 2.צג8# זה מסתדר יפה עם העובדה שמסעי הפרש לד8 ו-ד6 מונעים מט זה. אבל איך מארגנים את הואריאנט

1... פX-נוסע 2.צג8 # ? עם פרש שחור בו7 זה אפשרי אם המסע שלו פותח קו כפיתה, נניח עם צריח לבן ב-ח7 ופרש שחור ב-ה7.

אבל מה אם הוא עומד על ב7? כאן יש אפשרות פשוטה יותר: הפרש יפתח קו לבן, נניח של רץ שעומד ב-א6.

במקרה זה המצב יראה כך