תחרות פתרונים למתחילים

מנהל התחרות - פז עינת

סיבוב 2 : בעיות לפתרון      קישור לבעיות לדוגמא

 

כתובת למשלוח הפתרונים:  paz@pazeinat.com
או בדואר רגיל: פז עינת, רח' משה לוי 45א' נס ציונה  74207
תאריך אחרון למשלוח פתרונים: 31.1.2010

בעיה מס' 12

Janos Kiss

1st Prize Sakkelet 1989

#2                                (   ( 11 + 9

 

בעיה מס' 11

Comins Monsfield

3rd Prize 64 1978

#2                                    ( 7 + 3 )                                     

בעיה מס' 14

Comins Mansfield

Devon & Exeter Gazette 1914

#2                                     ( 7 + 6 )

בעיה מס' 13

Otto wurzburg

The Atlanta Journal 1920

#2                                   (  ( 10 + 9

בעיה מס' 16

Julius Buchwald

1st Prize Das Nafe Leben 1948

#2                                    ( 10 + 5 )

 

בעיה מס' 15

Lennart Larsson

3rd HM Tidskrift for Schack 1962

#2                                      ( 8 + 4 )

בעיה מס' 18

Comins Mansfield

2nd Prize British Chess Magazine 1922

#2                                    ( 8 + 5 )

 

בעיה מס' 17

John M. Rice

2nd Prize Stella Polaris 1968

 #2                                    ( 13 + 7 )

בעיה מס' 20

בעיית שיחזור

 

בבעיה זו מוצג לפניכם הפתרון המלא של הבעיה. לפי הפתרון עליכם לנסות ולשחזר את העמדה של הבעיה.

בבניית העמדה עליכם לנסות ולהשיג את העמדה החסכונית ביותר האפשרית ולבדוק שאין פתרונים צדדיים (פתרונים בנוסף לפתרון הדרוש). כמו כן, לבדוק שעל כל מסע הגנה של שחור יש רק מט אחד – המט המופיע בפתרון.

מובאים כל הואריאנטים שישנם בבעיה.

אם לא הוזכרו הכאות, או מסעי שח, אז הם אינם קיימים.

בנוסף, כמובן, יש לציין את הנושאים המוצגים בבעיה.

פתרון:

1.מהה2 ! איום 2.מה:ה7 #

1...פ-נוסע 2.מהב5 #

1...פד3    2.רג6 #

1...פד7    2.רו7 #

1...ה6 או ה5 2.צ:ד8 #

 

על הגעה לעמדה החסכונית ביותר המציגה באופן הטוב ביותר את הפתרון, כאשר אין פתרונים צדדיים ודואלים, יינתנו 10 נקודות. על ציון הנושאים יינתנו 5 נקודות.

בעיה מס' 19

I.S. Birbrager

2nd Prize Trud 1950

#2                                    ( 9 + 10 )