תחרות פתרונים למתחילים

מנהל התחרות - פז עינת

סיבוב 1 : פתרונים    

 

 

בעיה מס' 2

Joseph J. OPDENOORDT

The Problemist 1933

( 5 + 7 )                                      #2

פתרון:

1.רו5! (2.מז4 #)

1...צ:ו5 2.מהה3 #

1...ר:ו5 2.מו3 #

(1...מ:ו5,ד4,ז4 2.מה:ד5,מהא5,מהו4 #)

נובוטני, סגירות עצמיות

בונוס - סוללת מלך לבן – 2 נק'

בעיה מס' 1

György PAROS

Falkirk Herald 1932

                                    ( 9 + 3 )  #2

פתרון:

1.ג8=מה! (2.צו4 #)

1...צד6 2.מהו8 #

1...רד6 2.ה7 #

1...צד4 2.פה3 #

1...רד4 2.מהג2 #

(1...רה3,צה5,רב4 2.פ:ה3,צ:ה5,פה3 #)

גרימשואו כפול (המבנה של הצריח והרץ השחורים ו 2 זוגות ההגנות נקראים "ארבע ידיים")

בעיה מס' 4

Lev Loshinski & Evgeny Umnov

The Sports Referee 1931

( 10 + 10 )                                  #2

 

פתרון:

1.ו8=פ! (2.מהה6 #)

1...צג7 2.פב6 #

1...רג7 2.רו7 # (מהו7?,פו6?)

1...צה7 2.פו6 #

1...רה7 2.מהו7 #

שימו לב לדרך שבה המחברים דאגו לכך שיהיו 4 מטים שונים!

1...צד3 2.ג4 #

1...רד3 2.פג3 #

(1...מה:ה4 2.מה,ר:ה4 #) זה אמנם דואל (שני מטים שונים על אותה הגנה) אבל הוא כל כך מינורי שהוא חסר משמעות

גרימשואו משולש (כולל "ארבע ידים")

בונוס - הגנות על ידי חסימות קווים לבנים - 3 נק'

בעיה מס' 3

Comins MANSFIELD

st Prize Olympic Tourney 19361

( 6 + 11 )                                    #2

פתרון:

1.א3! (2.צב4 #)

1...פז2 2.מהג6 #

1...פד5 2.מהה8 # חוסם את הגישה ל-ג6 אבל גם את צד1

1...פו5 2.מה:ג2 #

1...פז4 2.מה:ג4 #

(1...א5 2.פג5 #)

חסימות קווים עצמיות

בונוס - ארבע חסימות קווים על ידי הפרש השחור וארבעה מטים שונים על ידי המלכה הלבנה – 2 נק'

 

בעיה מס' 6

Jan Hartong

1st Prize

 Good Companion 1921-XII

( 8 + 8 )                                     #2

פתרון:

1.מהא7! (2.מהז1 #)

1...צד4 2.פה5 #

1...רד4 2.צ:ו7 #

1...רו6 2.צוד5 #

1...ו6 2.מה:ז7 #

1...פה6 2.מה:ו7 #

(1...רה5,פ:א7(פב6) 2.פ:ה5,פה7 #)

גרימשואו + פיקאביש + מטי סוללה

ההגנה 1...פה6 תורמת לרעיון הכללי שכן גם כאן יש חסימה עצמית

בעיה מס' 5

Lev Loshinsky

2nd recommendation

Tidskrift van deb KNSB 1930

( 6 + 7 )                                      #2

 

פתרון:

1.רב3! כפאי

1...צב7 2.צג6 #

1...רב7 2.צה7 #

1...צז7 2.מהה5 #

1...רז7 2.מה:ו7 #

1...רו6 2.מהז4 #

1...ו6 2.מהה4 #

1...ו5 2.מהד6 #

(1... רג6+,ר:ד4,צ:ג7 2.צ:ג6,פ:ד4,פ:ג7 #)

(1... ,רה5,צח~,צא~ 2.מה:ה5,מה:ו7,צה7 #)

גרימשואו משולש או גרימשואו כפול + פיקאביש (גרימשואו חייל)

סגירות עצמיות (הפיקאביש + ו5)

בעיה מס' 8

G.C. Alvey

Observer 1920

( 13 + 8 )                                   #2

 

פתרון:

1.מהב2! (2.צג5 #)

1...רד5+ 2.צג4 #

1...רד4 2.פד3 #

1...פד5 2.פג6 #

1...צד4 2.ה8=מה #

(1...רה4~,צד5 2.צ:ה3,פג6 #)

(1...מד4 2.צג6,צ:ג7 #) דואל זה הוא הפגם היחיד בבעיה יפה זו

חצי-כפיתה  x 2   

בעיה מס' 7

F.B. Feast (afetr Walcott)

Birmingham Post 1897

( 6 + 5 )                                     #2

 

פתרון:

1.מהא2! (2.צה3 #)

1...מה6+ 2.צב7 #

1...מג4+ 2.צו3 #

1...ד3 2.צב4 #

1...ה4 2.צב5 #

(1...מה4 2.מהז2 #)

שחים צולבים + מטי סוללה

מפתח תמאטי הנותן נותן שני מפלטים + שני שחים – 2 נק'

בעיה מס' 10

Comins Mansfield

Recommendation

Budapest Chess Clun Tourney 1932-3

( 11 + 14 )                                #2

 

פתרון:

1.ה:ד4! (2.פב6 #)

1...פג:ד4 2.מה:א8 #

1...פה:ד4 2.מהז8 #

1...מה:ד4 2.פג3 #

1...צ:ד4 2.ו4 #

1...ר:ד4 2.פה3 #

1...ג:ד4 2.ג4 # שימו לב למט הזה. הכפיתה מנוצלת לכך שאי אפשר להכות את הרגלי אגב הילוכו!

1...צ:ו3 2.פ:ו6 #

כפיתות עצמיות (6 על ד4 + 1 על ו3)

מפתח תמאטי לערוגה שבמרכז הבעיה

בעיה מס' 9

Charles W. SHEPPARD

1st Prize

Good Companion 1921

( 12 + 8 )                                   #2

פתרון:

1.רז6! (2.ד4 #)

1...פגב5 2.צג5 #

1...פדב5 2.צה6 #

1...פה6 2.מהה4 #

1...פו5 2.מהו4 #

1...ו5 2.מהד4 #

(1...מה:ז4,ר:ג6 2.פ:ז4,פ:ג6 #)

התרות עקיפות (5 פעמים)

חצי כפיתה (1...פדב5 & 1...פה6)