תחרות פתרונים למתחילים

מנהל התחרות - פז עינת

סיבוב 1 : בעיות לדוגמא      קישור לבעיות לפתרון

 

הסבר כללי: בבעיות שחמט רגילות הכלל הוא שלבן נוסע ונותן מט במספר המסעים המבוקש. הבעיות בסיבוב הראשון הם בעיות של "מט בשני מסעים". כלומר, הלבן נוסע ונותן מט בשני מסעים (הסימון המקוצר לזה הוא #2 המצוי בתחתית הדיאגרמה בצד שמאל). המשמעות היא שבפתרון הבעיה הלבן עושה את המסע הראשון (ה"מפתח")  ואחר כך הוא מסוגל לתת מט על כל מסע  רלוונטי של השחור.  ישנם בעיות בהם אחרי המסע הראשון ללבן יש איום. במקרה זה הלבן צריך להיות מסוגל לתת מט על כל מסע של שחור המהווה הגנה מפני האיום . בבעיות אחרות אין ללבן איום (מצב הנקרא "כפאי") ואז הלבן צריך להיות מסוגל לתת מט על כל מסע שחור. חשוב כמובן לציין שהפותר חייב לבחון את המסעים הטובים ביותר של השחור.
בדיאגרמות ישנו גם סימון המציין את מספר הכלים על הלוח. סימון זה נמצא בתחתית הדיאגרמה בצד ימין  (לדוגמא 7 + 5) כאשר הספרה  השמאלית מציינת את מספר הכלים של הלבן והספרה מצד שמאל את מספר הכלים של השחור. מעל הדיאגרמה תמצאו פרטים על המחבר(ים) של הבעיה, היכן ומתי היא פורסמה והאם היא זכתה בפרס או בהצטיינות אחרת.

דוגמא מס' 2

 

E Umnov

Shakhmaty v SSSR 1945

( 5 + 7 )                                     #2

 

הפתרון המלא: החלק המודגש בשחור שווה 5 נקודות והחלק המודגש באדום שווה 5 נקודות

1.רז2! (2.מהח3#)

1...צ:ז2 2.צו3#

1...ר:ז2 2.רח2#

1...מהח4 2.מהו3#

1...מהז4 2.מהח2#

נושאים: נובוטני, סגירות עצמיות (מפתח נותן מפלט)

(ואריאנטים צדדיים

1...מה:ו8 2.מהז5#; 1...מ:ז2 2.מהח2#)

 

פתרון מוסבר:

1.רז2! (2.מהח3#)

המסע 1.רז2 הוא לנקודת המפגש בין הצריח והרץ השחורים והוא חוסם את שניהם. הלבן אינו יכול לנצל מיד את החסימות בגלל המפלט על ז2

1...צ:ז2 2.צו3# ההכאה על ז2 יוצרת "סגירה עצמית" ומאפשרת ניצול החסימה של הרץ.

1...ר:ז2 2.רח2# הכאה על ידי הרץ: סגירה עצמית וניצול החסימה של הצריח.

1...מהח4 2.מהו3# סגירה עצמית על ח4

1...מהז4 2.מהח2# סגירה עצמית על ז4

שימו לב שהמלכה הלבנה נותנת מטים על אותן ערוגות בהן הצריח והרץ נותנים מטים לאחר הסגירות ב ז2. דבר זה מראה על הגישה "האמנותית" של המחבר.

גם בעיה זו היא מרדיט. דבר זה מעיד על יכולתו של המחבר לבצע את הרעיון במספר כלים מצומצם.

 

דוגמא מס' 1

Meindert Niemeijer & Jan Hartong
2nd Prize
14th Meredith Tourney, Good Companion 1922

#2                                      ( 7 + 4 )

 (שחור 4 כלים + לבן 7 כלים)                          מט בשני מסעים

הפתרון המלא: החלק המודגש בשחור שווה 5 נקודות והחלק המודגש באדום שווה 5 נקודות

1. מהא8! (2.מהו3#)

1...צד5 2.מהה8#

1...רד5 2.ה4#

1...צד4 2.מהח8#

1...רד4+ 2.ה3#

נושאים: גרימשואו – כפול; סוללת חייל לבן

(ואריאנטים צדדיים

1...צד3 2.ה:ד3# 1...צב7 2.ה3,ה4 # דואל)

 

פתרון מוסבר:

1. מהא8! מאיים 2.מהו3#

1...צד5 2.מהה8# (הצריח חסם את רץ א2)

1...רד5 2.ה4# (הרץ חסם את הצריח)

חסימה הדדית של צריח ורץ על אותה ערוגה נקראת: נושא "גרימשואו" (Grimshaw) על שם המחבר האנגלי Walter Grimshaw שפיתח את הנושא במאה ה-19.

1...צד4 2.מהח8# (הצריח חסם את רץ א1)

1...רד4+ 2.ה3# (הרץ חסם את הצריח)

שוב "גרימשואו" הפעם על ערוגה ד4.

שימו לב למטים עם הרגלי הלבן ה2. אלה הם מטי "סוללה" כיוון שהרגלי פותח את הקו של הרץ.

המונח Meredith (מרדיט) המופיע בכותרת הבעיה משמעותו בעיה הכוללת בין 8 ל 12 כלים (בעיה עם 7 כלים או פחות היא "מיניאטורה"

דוגמא מס' 4

Rudolf L`HERMET

Der Jungdeutsche 1932

( 5 + 5 )                                     #2

 

פתרון מלא:

1.מהג4! כפאי

1...צב7 2.מהד5#

1...רב7 2.מה:ג7#

1...ג6 2.מהד4#

1...רג6 2.מהב4#

1...ג5 2.מהה6#

(1...צ~ 2.מה:ג7#; 1...רד5 2.מה:ג5#)

גרימשואו + פיקאביש

 

פתרון מוסבר:

1.מהג4! כפאי ללבן אין איום (המונח המקובל בלועזית הוא zugzwang או בקיצור zz)

1...צב7 2.מהד5#

1...רב7 2.מה:ג7#

כאן יש גרימשואו על ב7

1...ג6 2.מהד4#

1...רג6 2.מהב4#

זהו סוג מיוחד של חסימות הדדיות, הפעם בין רץ לרגלי. סוג זה של "גרימשואו" נקרא "פיקאביש" (Pickabish).

יש לשים לב לסגירות העצמיות על ג6.

1...ג5 2.מהה6# סגירה עצמית נוספת המשתלבת עם הסגירות על ג6

 

דוגמא מס' 3

Lev Loshinsky & Evgeny Umnov

1st Prize 30 Dnei 1931

( 13 + 6 )                                   #2

פתרון מלא:

1. רז5! (2.צ:ו4#)

1...ג6 2.מהו3#

1...ג5 2.מהו5#

1...פד3 2.צד3#

1...פה4 2.מהד1#

1...ה5 2.מה:ד7#

(1...צ5א4 2.מהו5#; 1...צ3א4 2.צז3#)

חסימות קווים עצמיות (self interferences )

 

פתרון מוסבר:

1. רז5! מאיים 2.צ:ו4#

1...ג6 2.מהו3# חסימה עצמית של רץ א8

1...ג5 2.מהו5# חסימה עצמית של צא5

1...פד3 2.צד3# חסימה עצמית של צא3

1...פה4 2.מהד1# חסימה עצמית של רא8

1...ה5 2.מה:ד7# חסימה עצמית של צא5

המחברים השיגו 5 חסימות קווים עצמיות. יש לשים לב כיצד שתי החסימות של רא8 גוררות שני מטים שונים

דוגמא מס' 6

Guido Christoffanini (after Novefarque)

Il Problems 1931

( 8 + 5 )                                     #2

פתרון מלא:

1. פד5! (2.פו6#)

1...מד7 2. ה:ד8=מה#

1...מו7 2. ה:ד8=פ#

1...מה:ג4,מה:ד6 2.ה:ד8=מה#

(1...מה:ה7+ 2.מה:ה7#)

התרות עקיפות + גלגולים לבנים

מפתח מעניק 2 מפלטים

כפיתות עצמיות – בונוס!

 

פתרון מוסבר:

1. פד5! (2.פו6#)

מפתח נהדר הנותן למלך השחור שני מפלטים. זה נחשב למפתח "תמאטי" כיוון שהוא מאפשר את שתי ההגנות עם המלך השחור המהוות את הרעיון המרכזי של הבעיה

1...מד7 2. ה:ד8=מה# התרה יוצאת דופן על ידי המלך השחור. המלכה השחורה כפותה (כפיתה עצמית) ולכן המט אפשרי.

1...מו7 2. ה:ד8=פ# דומה לואריאנט הקודם: התרה של הרגלי וכפיתה עצמית (המתגלית אחרי שהרגלי נוסע).

1...מה:ג4,מה:ד6 2.ה:ד8=מה# כאן יש התרה ישירה על ידי נסיגת המלכה מקו הכפיתה )withdrawal unpin(
הלבן נותן מט על ידי שח כפול.

דוגמא מס' 5

Charles W. Sheppard

Argentine Chess Federation 1920

( 9 + 10 )                                   #2

פתרון מלא:

1. רז6! (2.ר:ד3#)

1...פו4 2.צה4#

1...צד6 2.צג5#

1...פו2 2.מהג3#

1...פב2 2. מהג1#

1...ב2 2.מה:ד3#

(1...ר:ז6,ר:ה5+,צ:ד2+ 2.צ:ג6,פ:ה5,פ:ד2#)

התרות עקיפות

 

פתרון מוסבר:

1. רז6! (2.ר:ד3#)

1...פו4 2.צה4# התרה עקיפה על ידי חסימת קו שחור

1...צד6 2.צג5# בהתרה זאת המט צה4 אינו אפשרי ולבן מנצל את עזיבת ההגנה על ג5

1...פו2 2.מהג3# התרה עקיפה של המלכה

1...פב2 2. מהג1# התרה זאת המט ב ג3 אינו אפשרי כיוון שהרץ א1 נחסם. לבן מנצל את החסימה של צריח א2.

1...ב2 2.מה:ד3# מסע זה מהווה הגנה כיוון שהוא מעניק מפלט ב-ב3. במהלך ההתרה צא2 שוב נחסם את הפעם הערוגה ד3 אינה מוגנת על ידי הפרש השחור.

אנו רואים כאן 5 התרות עקיפות  (indirect unpins) הנקראות גם  interference unpins כלומר, התרות על ידי חסימת קו הכפיתה.

דוגמא מס' 8

Finn ERIKSSON

Prize Schackvärlden 1936

( 7 + 5 )                                      #2

 

פתרון מלא:

1. רח3! (2.צו7#)

1...צד7 2.צה6#

1...צז4 2.מהד6#

1...צ:ה7 2.מהו4#

1...צו5 2.פז4#

חצי כפיתה + סגירות עצמיות

 

פתרון מוסבר:

1. רח3! (2.צו7#)

1...צד7 2.צה6# הצריח ב-ה5 נכפת ולכן המט אפשרי.

1...צז4 2.מהד6# צה5 שוב נכפת אבל כיוון ש-רז4 נחסם המט צה6 אינו אפשרי

1...צ:ה7 2.מהו4# הפעם צד4 נכפת והמט אפשרי גם בגלל החסימה העצמית של הערוגה ה7

1...צו5 2.פז4# שוב צד4 נכפת והפעם יש חסימה עצמית על ו5.

המבנה בו שני כלים נמצאים על קו כפיתה כך שכאשר האחד נע השני נכפת, נקרא "חצי-כפיתה" (half-pin)

 

אגב, מדוע המפתח הוא רק ל-ח3 ולא למקומות אחרים? נבדוק: אם 1.רג8? אזי אחרי 1...צד7! הרץ נחסם והמט צה6 אינו אפשרי.

אם 1.רו5? אזי 1...צ:ה7! והמט מהו4 אינו אפשרי כיוון שהקו חסום.

אם 1.רז4? אזי 1...צו5! והמט 2.פז4 אינו אפשרי כי הערוגה תפוסה.

 

דוגמא מס' 7

Comins Mansfield

2nd Prize Swiat Szachowy 1930

( 9 + 7 )                                       #2

 

פתרון מלא:

1. רח5! (2.פה3#)

1...מה:ז4 2.רב4#

1...צ:ז4 2.רז5#

1...מ:ג2 2.ר:ה1#

(1...מה:ח5 2.רב4#)

כפיתות עצמיות + מטי סוללה על ידי חסימות קווים

 

פתרון מוסבר:

1. רח5! (2.פה3#) מפתח תמאטי המציב את קו הכפיתה ומעניק מפלט למלך השחור

1...מה:ז4 2.רב4# המלכה כופתת את עצמה על ז4. המט ניתן על ידי פתיחת הסוללה וסגירת הקו של צא4

1...צ:ז4 2.רז5# הפעם הצריח כופת את עצמו על ז4. המט סוגר הפעם את הקו של המלכה לכיוון ד8.

1...מ:ג2 2.ר:ה1# אמנם הרעיון המרכזי הוא הכפיתות העצמיות על ז4, אך כיוון שגם כאן יש מט סוללה, כמו מטי הסוללה בשני הואריאנטים למעלה, יש חיזוק לרעיון.

 

 

דוגמא מס' 10

G. F. Anderson

Il Secolo 1919

( 5 + 6 )                                      #2

פתרון מלא:

1. מד6! (2.מהב7#)

1...צד3+ 2.רד5#

1...צז6+ 2.רה6#

1...מב6 2.רג2#

1...מב4 2.מ:ג6#

שחים צולבים + חסימות קווים עצמיות

 

פתרון מלא:

1. מד6! (2.מהב7#)

בעיה מאד קשה לפתרון! המפתח מעניק שני מפלטים למלך השחור ובנוסף מאפשר לשחור שני שחים. זהו מפתח תמאטי מופלא המגיש לנו את כל הואריאנטים של הבעיה.

1...צד3+ 2.רד5# השח הישיר חוסם את הקו של רח7 ומאפשר את מט הסוללה

1...צז6+ 2.רה6# אותו דבר אך הפעם השח מכיוון אחר

1...מב6 2.רג2# המסע של המלך ל-ב6 גורם לכך ש-רב3 לא צריך יותר לשמור על ב4 ולכן הוא יכול עכשיו לחסום את רח7 בעצמו

1...מב4 2.מ:ג6# ולסיום מט סוללה על ידי המלך הלבן!

הרעיון המרכזי הוא שתי הגנות השח עליהם באים מטי סוללה, ושני הואריאנטים של המלך השחור מבססים את הרעיון על הבאת מטי סוללה מעניינים נוספים.

דוגמא מס' 9

Giorgio Guidelli

L`Italia Scacchistica 1917

( 5 + 10 )                                    #2

פתרון מלא:

1. מהג3! (2.מהה1#)

1...פג4+,פד3+ 2.צב2#

1...ג4+ 2.צה5#

(1...פג2,רד2 2.מה:ג2,מה:ד2#)

התרות עקיפות + שחים צולבים

 

פתרון מוסבר:

1. מהג3! (2.מהה1#)

1...פג4+,פד3+ 2.צב2# השחור מתגונן על ידי מתן שח-סוללה. ההגנות על ג4 או ד3 מתירות את הצריח ה2 ומאפשרות בתגובה מט סוללה

1...ג4+ 2.צה5# שוב שח סוללה המתיר את צה2 ומאפשר מט סוללה בתגובה.

מדוע "שח-צולב"? (cross-check) כיוון שבתגובה לשח עונים בשח.

שימו לב שהמפתח מאפשר את אחד השחים.